Hopp til innhold

  

Om Norsk Schäferhund Klub

Norsk Schäferhund Klub er landets største raseklubb knyttet til Norsk Kennel Klubb.

Som raseklubb arbeider vi for å ivareta vår rases egenskaper som en av verdens mest anvendbare hunder. Det er anvendbarheten vi legger vekt på og som også gjør Schäferhunden til den populære rasen den er i dag. Vår klubbs hovedoppgave er å ivareta og utvikle rasen Schäferhund. ”Eier” av rasen og rasestandarden er Tyskland gjennom sin Schäferhundklub SV. De har i detalj definert hva en Schäferhund skal være så vel anatomisk som mentalt og denne standarden skal vi ivareta og utvikle videre i samarbeid med rasens hjemland Tyskland.

Norsk Schäferhund Klub er en raseklubb og har derfor helt andre oppgaver enn en hundeklubb, det innebærer at den aktiviteten klubben vår skal bedrive er til nytte og gang for rasen.

Les mer om Schäferhunden og dens opprinelse her! 

Oppbygging av klubben

Norsk Schäferhund Klub's høyeste organ er Representatskapsmøtet. På Rep.møtet legges føringene for klubbens drift mellom Rep.møtene. Rep.møtet ledes av Hovedstyret (HS) med dets komiteer som velges av Rep.møtet. Rep.møtet består av representanter fra hver avdeling rundt i landet. På den måten kan et demokrati ivaretas.

På avdelingsnivå velges et styre ved Generalforsamling. Det velges også komiteer og komiteemedlemmer. Det kan variere hvilke komiteer avdelingen har da avdelingen er avhengig av at frivillige stiller opp til de ulike vervene.

Treningssteder for Avdeling Oslo

I sommer og vinterhalvåret foregår det organiserte treningen på Bredtvet på Kalbakken. Parkering langs Bredtvetveien.

Vi har trening tirsdag og torsdag fra kl 18.00 til 20.30, alt ettersom hvordan været er. Her kjører vi fellesøvelser og enkeltøvelser for de som ønsker det.

Når snøen har gått bruker vi også hytta vår i Nittedal. Her er det skogsarbeid med hunden som står i fokus. Vi trener også lydighet. Vi prøver også å holde kiosken åpen.

Adresse til hytta: Ryggevannsveien 94, 1480 Slattum. (Veien er låst med bom) Mulig å parkere ved Nittedal Kirke.

Tillitsvalgte Avd. Oslo - 2019

Styret:

Leder:             Lise Ulleberg Kirkemo Tlf. 90726450             mail@norskschaeferhundoslo.com

Nestleder:        Raymond Johansen

Kasserer:         Kirsten Haugunn        Tlf. 90592823

Sekretær:        Stig A. Kristiansen

Styremedlem:  Morten Smestad         Tlf. 91717672               morten-smestad@live.no

1 varamedlem: Jeanine Neegaard

2 varamedlem: Line Dammen

Valgkomiteen:

Sverre Kirkemo Tlf: 91364047 mail: kromos@frisurf.no

Janne Iversen

Jeanine Neegaard

Vara: Wenche Mørk

Klubbens mailadresse: mail@norskschaeferhundoslo.com

Kto.nr.: 0530 40 37107

Share on Facebook