Hopp til innhold

  

Artikler

Lover for avdelinger i Norsk Schäferhund Klub (rev. 7)

Lover og regler

Lover for avdelinger i Norsk Schäferhund Klub (Rev.7, vedtatt 6 april 2019) (Klikk her)

Motivasjonskurs - September 2019

Kurs ved Norsk schäferhund Klub Avd. Oslo - 2019

NSchK avd. Oslo inviterer til motivasjonskurs. Lær mer om Innlæringsteknikker, kontakt og lek med hunden. Kurset passer for valper og unghunder.

Instruktør: Anne Østlid


Anne har mange års erfaring med hund og som instruktør, jobber til daglig med utdanning av førerhunder for svaksynte/blinde.

Sted: Bredtvedt (mellom Bredtvedt kirke og fengsel)

Start; mandag 2. september kl 1800. Kveld 2: mandag 16/9 Kveld 3: mandag 23/9 og kveld 4: mandag 30/9 (totalt 4 kvelder). Mulighet for oppfølgningstreff.

Påmelding; innen 29.08.19 til post@schaeferoslo.no  

NB! Påmeldingen må inneholde hundeførers navn, hvilken klubb man evt. er medlem i og hundens navn, rase og alder.

Pris: kr 1000,- for medlemmer i Norsk Schäferhund Klub, Kr 1600,- for ikke medlemmer.

Begrenset deltager antall, så førstemann til mølla gjelder …

Informasjon kontakt: Lise Tlf. 90726450 eller Anne Tlf. 91620516

Forbehold om endringer.

Ferdselsprøve (BH/VT)

Foto: lineføring 

Ferdselsprøven er inngangsbilletten for deltakelse i alle prøver innenfor RIK (regler for internasjonal konkuranse). Deriblant IGP (tidligere IPO).

Prøven består av to deler, en lydighetsdel (del A) og en praktisk ferdselsdel (del B). Prøven er åpen for alle raser godkjent av NKK. Ved starten av hver del skal hundefører melde seg til dommer på en sportslig korrekt måte, med hunden i line og innta grunnstilling foran dommer. Hunden må være fylt 15 måneder for å delta. 

Ved prøvens slutt gis det ikke poeng, kun bestått eller ikke bestått. 

Utførelse av del A – Lydighetsdelen

Lydighetsdelen kan avlegges på en treningsplass eller i fritt terreng og består av følgende øvelser:

Lineføring, fri ved fot, sitt fra holdt, dekk fra holdt med innkalling og dekk med forstyrrelser.

Del A skal være bestått med minimum 70% av poengene for at man kan gå videre til del B.

 

Gruppe

Foto: Gruppe

Foto: Møte med sykelist

Utførelse av del B – Ferdselsdelen

Fredselsdelen avlegges utenfor treningsplassen på et egnet område innenfor en sammenhengende bebyggelse. Momenter som kan inngå i del B:

 • Forbi løpende person/møte med persongruppe
 • Møte med sykelist
 • Møte med biler
 • Møte med jogger eller person (er) på rulleskøyter
 • Møte med hund
 • Hundens adferd når den er alene, - og ovenfor andre dyr  

For å bestå del B skal alle de praktiske øvelsene bestås med predikatet «Tilstrekkelig». Det er ingen tidsfrist på hvor lang tid prøven skal være.

 

 

Funksjonsanalyse (FA)

Test av hund

Funksjonsanalyse er en mentaltest for hunder, opprinnelig laget med tanke på å kartlegge egenskapene i brukshunder. Funksjonsanalysen har to primære oppgaver; individanalyse i forbindelse med evaluering for bestemte oppgaver og evaluering i forbindelse med avlsutvelgelse. Samt gi eieren innsikt i hundens reaksjonsmønster under kontrollerte rammer.

Ved gjennomføring av prøven, skal hunden gjennom en testbane/løype hvor det er utplassert gjenstander og/eller figuranter. Det er momenter eller påvirkninger som er ment å skulle utløse handling hos hund i testbanen. Hvert moment omfatter tre faser: Vekking, handlingsprogram og avreaksjon.

Det gis ingen premiering på Funksjonsanalysen men bedømmes bestått/ikke bestått. Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper. For å delta på FA må hunden være minimum 22 måneder og maksimum 48 måneder.

Hunden må innfri visse kritterier for å bestå. Atferd som kvalifiserer til underkjenning er kort beskrevet: 

 • agressivitet, 
 • bestående agressivitet, 
 • manglende evne til å løse problemer, 
 • manglende evne til å avreagere,
 • skuddberørthet/skuddreddhet. 

Mer informasjon om Funksjonsanalyse finnes under ”regler” på www.nkk.no eller via følgende link: regelverk for fuksjonsanalyse (FA).

 

Mentalbeskrivelse hund (MH)

Test av hund

Formålet med mentalbeskrivelsen er å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett. For å delta på MH må hunden være minimum 10 mnd. og maksimum 3 år.

MH-testbanen er en løype hvor det er plassert ut gjenstander og/eller figuranter i henhold til momentbeskrivelse. Momenter er de påvirkninger som er ment å skulle løse ut handling hos hunden i testbanen. Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning. En mentalbeskrivelse består av følgende momenter: Kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avstandslek, overraskelse, lydfølsomhet, spøkelser, lek igjen og skuddprøve. 

Det er ingen premiering i MH. Hundens reaksjoner under prøven beskrives etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/atferd/egenskaper. Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier. Hund som får resultatet ”ikke bestått” tre ganger, kan aldri mer starte på MH. Fullstendig informasjon om Mentalbeskrivelse hund finnes under ”regler” på www.nkk.no eller via følgende link: regelverk for mentalbeskrivelse hund.

 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook