Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

  

Artikler

Ferdselsprøve (BH/VT)

Foto: lineføring 

Ferdselsprøven er inngangsbilletten for deltakelse i alle prøver innenfor RIK (regler for internasjonal konkuranse). Deriblant IGP (tidligere IPO).

Prøven består av to deler, en lydighetsdel (del A) og en praktisk ferdselsdel (del B). Prøven er åpen for alle raser godkjent av NKK. Ved starten av hver del skal hundefører melde seg til dommer på en sportslig korrekt måte, med hunden i line og innta grunnstilling foran dommer. Hunden må være fylt 15 måneder for å delta. 

Ved prøvens slutt gis det ikke poeng, kun bestått eller ikke bestått. 

Utførelse av del A – Lydighetsdelen

Lydighetsdelen kan avlegges på en treningsplass eller i fritt terreng og består av følgende øvelser:

Lineføring, fri ved fot, sitt fra holdt, dekk fra holdt med innkalling og dekk med forstyrrelser.

Del A skal være bestått med minimum 70% av poengene for at man kan gå videre til del B.

 

Gruppe

Foto: Gruppe

Foto: Møte med sykelist

Utførelse av del B – Ferdselsdelen

Fredselsdelen avlegges utenfor treningsplassen på et egnet område innenfor en sammenhengende bebyggelse. Momenter som kan inngå i del B:

 • Forbi løpende person/møte med persongruppe
 • Møte med sykelist
 • Møte med biler
 • Møte med jogger eller person (er) på rulleskøyter
 • Møte med hund
 • Hundens adferd når den er alene, - og ovenfor andre dyr  

For å bestå del B skal alle de praktiske øvelsene bestås med predikatet «Tilstrekkelig». Det er ingen tidsfrist på hvor lang tid prøven skal være.

 

 

Funksjonsanalyse (FA)

Test av hund

Funksjonsanalyse er en mentaltest for hunder, opprinnelig laget med tanke på å kartlegge egenskapene i brukshunder. Funksjonsanalysen har to primære oppgaver; individanalyse i forbindelse med evaluering for bestemte oppgaver og evaluering i forbindelse med avlsutvelgelse. Samt gi eieren innsikt i hundens reaksjonsmønster under kontrollerte rammer.

Ved gjennomføring av prøven, skal hunden gjennom en testbane/løype hvor det er utplassert gjenstander og/eller figuranter. Det er momenter eller påvirkninger som er ment å skulle utløse handling hos hund i testbanen. Hvert moment omfatter tre faser: Vekking, handlingsprogram og avreaksjon.

Det gis ingen premiering på Funksjonsanalysen men bedømmes bestått/ikke bestått. Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper. For å delta på FA må hunden være minimum 22 måneder og maksimum 48 måneder.

Hunden må innfri visse kritterier for å bestå. Atferd som kvalifiserer til underkjenning er kort beskrevet: 

 • agressivitet, 
 • bestående agressivitet, 
 • manglende evne til å løse problemer, 
 • manglende evne til å avreagere,
 • skuddberørthet/skuddreddhet. 

Mer informasjon om Funksjonsanalyse finnes under ”regler” på www.nkk.no eller via følgende link: regelverk for fuksjonsanalyse (FA).

 

Mentalbeskrivelse hund (MH)

Test av hund

Formålet med mentalbeskrivelsen er å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett. For å delta på MH må hunden være minimum 10 mnd. og maksimum 3 år.

MH-testbanen er en løype hvor det er plassert ut gjenstander og/eller figuranter i henhold til momentbeskrivelse. Momenter er de påvirkninger som er ment å skulle løse ut handling hos hunden i testbanen. Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning. En mentalbeskrivelse består av følgende momenter: Kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avstandslek, overraskelse, lydfølsomhet, spøkelser, lek igjen og skuddprøve. 

Det er ingen premiering i MH. Hundens reaksjoner under prøven beskrives etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/atferd/egenskaper. Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier. Hund som får resultatet ”ikke bestått” tre ganger, kan aldri mer starte på MH. Fullstendig informasjon om Mentalbeskrivelse hund finnes under ”regler” på www.nkk.no eller via følgende link: regelverk for mentalbeskrivelse hund.

 

Karaktertest (K-test)

Test av hund

Formålet med karaktertesten er å se om hunden er i besittelse av de nødvendige adferdstrekk for å kunne fungere i de daglige påvirkninger hunden blir utsatt for. Dette er en mentaltest som gir en pekepinn på hundens evne til å reagere og avreagere på ulike situasjoner (momenter) som oppstår i testløypen, og bedømmes med bestått/ ikke bestått. En karaktertest er en spennende måte å se hvordan sin egen hund reagerer på nye situasjoner, men den er også et nyttig verktøy for videre avlsarbeid på rasen.

Gjennomføring av prøven:

De påkjenningene hunden utsettes for under en k-test skal ikke være større enn det hunden normalt møter i samfunnet.

Hunder som er registrert i NKK eller i et register anerkjent av NKK har rett til å kunne delta. Hunden må ha fylt 10 måneder for å kunne delta. Kravet er at hunden skal tåle slike påkjenninger på en tilfredsstillende måte. Hunden skal gjennom testen føres i en minst 1,5 meter lang, løst hengende line.

Prøven består av 5 momenter:

 • Tilgjengelighetsprøven
 • Passiv figurant
 • Nervekonstitusjonsprøven
 • Visuell påvirkning
 • Skuddprøve

Mer informasjon om Karakter test finnes under ”regler” på  Norsk Kennelklubb sinde hjemmesider eller via følgende link: Regelverk for K-test.

 

Figurant og Testlederkurs for Mentaltest - September 2019

Kurs ved Norsk schäferhund Klub Avd. Oslo - 2019

NORSK SCHÄFERHUND KLUB AVD. OSLO ARRANGERER FIGURANT OG TESTLEDERKURS FOR MENTALTESTENE.

(Karaktertest (K-test)/ Mentalhund beskrivelse (MH)/ Funksjonsanalyse (FA)
6-8. September 2019 på vår klubbhytte i Nittedal.

Kurset består både av teori og praktisk øvelse, slik at vi vil være mye ute. Vi begynner fredag kveld med teori inne.

For å bli figurant for mentaltestene kreves ingen forutdanning. Man må ikke være redd hunder og det er en fordel om man vet litt om hva testene/ beskrivelsen går ut på. Gå gjerne inn på www.nkk.no under «regelverk prøver» å ta en titt.

For å kvalifisere til deltagelse på testlederkurset, må man i forkant være NKK godkjent figurant for den aktuelle testen/beskrivelsen (FA/MH) (K-test har ingen testleder)
Man må ha med utdanningskortet(ene) som man fikk ved figurant utdanningen.
I tillegg må man ha tilstrekkelig praksis, som må dokumenteres med prøvenummer på aktuelle tester/beskrivelse og underskrift fra dommer eller arrangør. Dokumentasjonen må vedlegges påmeldingen til kurset.


Instruktører: Sverre Kirkemo og Lise Ulleberg Kirkemo
Pris: kr 1000,- for medlemmer i NSchK og kr 1500,- for ikke medlemmer.


Bindende påmelding: post@schaeferoslo.no innen 30. august. 
NB! Deltagerbegrensing så vær rask!

Regelverk MH (NB! Nytt fra 01.05.19) Klikk her!

Regelverk FA:Klikk her!

Med forbehold om endringer.

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn