Hopp til innhold

  

Artikler

Referat fra styremøte 31.10.18

Referater

Styremøte31.10.18

Referat fra medlemsmøte 18.10.18

Referater

Medlemsmøte-18.10.18

Referat fra NKK og POD vedrørende IPO

Referater

Link til referatet som ligger på NKK sine sider. 

https://www.nkk.no/getfile.php/132070316-1539676333/Dokumenter/Om%20NKK/Organisasjonen/Kompetansegrupper/KG%20RIK/M%C3%B8teoppsummering%20Politidirektoratet%20oktober%202018%20IPO.pdf?fbclid=IwAR2IUMlDtCabsg_wxICoS6xXjUmdHKE6rh-Z35iVxTDh4VVjGiMscxTmtpw

Innformasjon fra NKK

Referater

<ENDRING AV REGLER FOR ALDER VED PÅMELDING>

FCI har endret sin regel ved påmelding. Ordlyden har til nå vært "oppnådd ved alder ved utstillingens første dato", denne er nå endret til "oppnådd alder den dagen rasen stiller utstilling". 

 

Referat fra styremøte 19.09.18

Referater

Styremøte-19.19.18

Share on Facebook