Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

  

Artikler

Funksjonsanalyse (FA)

Test av hund

Funksjonsanalyse er en mentaltest for hunder, opprinnelig laget med tanke på å kartlegge egenskapene i brukshunder. Funksjonsanalysen har to primære oppgaver; individanalyse i forbindelse med evaluering for bestemte oppgaver og evaluering i forbindelse med avlsutvelgelse. Samt gi eieren innsikt i hundens reaksjonsmønster under kontrollerte rammer.

Ved gjennomføring av prøven, skal hunden gjennom en testbane/løype hvor det er utplassert gjenstander og/eller figuranter. Det er momenter eller påvirkninger som er ment å skulle utløse handling hos hund i testbanen. Hvert moment omfatter tre faser: Vekking, handlingsprogram og avreaksjon.

Det gis ingen premiering på Funksjonsanalysen men bedømmes bestått/ikke bestått. Prøven bedømmes etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/egenskaper. For å delta på FA må hunden være minimum 22 måneder og maksimum 48 måneder.

Hunden må innfri visse kritterier for å bestå. Atferd som kvalifiserer til underkjenning er kort beskrevet: 

  • agressivitet, 
  • bestående agressivitet, 
  • manglende evne til å løse problemer, 
  • manglende evne til å avreagere,
  • skuddberørthet/skuddreddhet. 

Mer informasjon om Funksjonsanalyse finnes under ”regler” på www.nkk.no eller via følgende link: regelverk for fuksjonsanalyse (FA).

 

Mentalbeskrivelse hund (MH)

Test av hund

Formålet med mentalbeskrivelsen er å beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter, slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett. For å delta på MH må hunden være minimum 10 mnd. og maksimum 3 år.

MH-testbanen er en løype hvor det er plassert ut gjenstander og/eller figuranter i henhold til momentbeskrivelse. Momenter er de påvirkninger som er ment å skulle løse ut handling hos hunden i testbanen. Hvert moment omfatter tre sekvenser: Oppmerksomhet, gjennomføring og avslutning. En mentalbeskrivelse består av følgende momenter: Kontakt, lek, jakt, aktivitetsnivå, avstandslek, overraskelse, lydfølsomhet, spøkelser, lek igjen og skuddprøve. 

Det er ingen premiering i MH. Hundens reaksjoner under prøven beskrives etter fastsatt tabell for verdisetting av anlegg/atferd/egenskaper. Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier. Hund som får resultatet ”ikke bestått” tre ganger, kan aldri mer starte på MH. Fullstendig informasjon om Mentalbeskrivelse hund finnes under ”regler” på www.nkk.no eller via følgende link: regelverk for mentalbeskrivelse hund.

 

Karaktertest (K-test)

Test av hund

Formålet med karaktertesten er å se om hunden er i besittelse av de nødvendige adferdstrekk for å kunne fungere i de daglige påvirkninger hunden blir utsatt for. Dette er en mentaltest som gir en pekepinn på hundens evne til å reagere og avreagere på ulike situasjoner (momenter) som oppstår i testløypen, og bedømmes med bestått/ ikke bestått. En karaktertest er en spennende måte å se hvordan sin egen hund reagerer på nye situasjoner, men den er også et nyttig verktøy for videre avlsarbeid på rasen.

Gjennomføring av prøven:

De påkjenningene hunden utsettes for under en k-test skal ikke være større enn det hunden normalt møter i samfunnet.

Hunder som er registrert i NKK eller i et register anerkjent av NKK har rett til å kunne delta. Hunden må ha fylt 10 måneder for å kunne delta. Kravet er at hunden skal tåle slike påkjenninger på en tilfredsstillende måte. Hunden skal gjennom testen føres i en minst 1,5 meter lang, løst hengende line.

Prøven består av 5 momenter:

  • Tilgjengelighetsprøven
  • Passiv figurant
  • Nervekonstitusjonsprøven
  • Visuell påvirkning
  • Skuddprøve

Mer informasjon om Karakter test finnes under ”regler” på  Norsk Kennelklubb sinde hjemmesider eller via følgende link: Regelverk for K-test.

 

Del denne siden med andre!

Share on Facebook

Logg inn